DOMOsoft

NUMBER CHECKER. ALL WORLD

Number Checker

Zkontrolujte telefonní číslo pro určení země, státu, kraje, města, mobilního operátora.

Tato aplikace pomůže s určením telefonních čísel, a to jak mobilních operátorů tak i pevných linek po celém světě, s použitím kódů.
Průvodce se skládá ze dvou modulů:
- Určovatel "Kdo volal?" Jednoduše zadejte telefonní číslo a na základě telefonního čísla volajícího získejte tyto informace: země, stát, kraj, oblast, město, obec.
- Návod "Jak volat?" Pomůže najít a zobrazit plán čísel v podobě seznamu kódů zemí, měst a mobilních operátorů po celém světě.
Vezměte na vědomí, že tato aplikace nemůže vám povědět kdo volá, ale může pomoct zjistit, odkud se volalo za podmínky, že číslo volajícího je jednoznačně spojeno se zemí nebo s poskytovatelem komunikačních služeb.
Báze se neustále aktualizuje a upravuje, protože je umístěna na vzdáleném serveru.
Program vyžaduje připojení k internetu. Aplikace je absolutně bezplatná.

Android

go back