DOMOsoft

UCZYMY SIĘ MÓWIĆ. GRAMATYKA ANGIELSKA

Learn to speak. English grammar

Samouczek gramatyki angielskiej z testami i ćwiczeniami. Taka metoda nauczania jest dobra zarówno dla dorosłych, jak dla dzieci.
UCZYMY SIĘ MÓWIĆ. GRAMATYKA ANGIELSKA FREE

Learn to speak. English grammar freeTę aplikację można zastosować do samodzielnej nauki języka, a także jako uzupełnienie do lekcji języka angielskiego. Z danym kursem można łatwiej opanować gramatykę oraz nauczyć się tworzenia zdań. Ten kurs również pomoże wyłączyć pomyłki w języku mówionym i na piśmie.
W celu najlepszego opanowania materiału i zapamiętywania zasad samouczek pobudowano w postaci prostych i wizualnie zrozumiałych schematów.
Z każdej lekcji można wykonać sprawdzian tematyczny, i na odwrót, w każdym sprawdzianie można otworzyć podpowiedź dotyczącą danego rozdziału. Ponadto, istnieje możliwość praktykowania gramatyki, po wykonaniu sprawdzianu z przechowywaniem wyników.
Taka metoda nauczania jest dobra zarówno dla dorosłych, jak dla dzieci.
Lista tematów gramatycznych:
- Zaimki osobowe i dopełnieniowe oraz przymiotniki dzierżawcze;
- Przedimki;
- Czas i przyimki czasu;
- Przyimki miejsca;
- Wyrazy pytające;
- Stopniowanie przymiotników;
- Tabela czasów z wykorzystaniem konstrukcji do tworzenia zdań oznajmujących, przeczących i pytających;
- Słownik czasowników nieregularnych do nauki i samokontroli.
Ćwiczenia są przeznaczone dla początkowego i średniozaawansowego poziomu wiedzy. (Elementary, Intermediate levels)
W celu rozszerzenia zasobu słownictwa Państwo może skorzystać z innej naszej aplikacji z serii „Uczymy się i bawimy. Angielski”.Android

go back