DOMOsoft

UČÍME SE A HRAJEME SI. ANGLIČTINA

English

Výuková hra. Slova na téma v obrázcích s výslovností.
UČÍME SE A HRAJEME SI. ANGLIČTINA ZDARMA

English freeTato zajímavá a rozvíjející hra je mobilním tutorem pro samostatné studium slovní zásoby a fonetiky na základní úrovni. Seznam slov je speciálně vybrán z různých témat používaných v každodenním životě. Tato příručka dovoluje efektivně se naučit správné výslovnosti a pravopisu, a to díky přítomnosti vizuálního a zvukového doprovodu.
Pro lepší zvládnutí materiálu studium je rozdělen do tří fází hry:
• Trénink - zapamatování abecedy, podstatných jmen, přídavných jmen, sloves s transkripcí pomocí kartiček a zvukového doprovodu.
• Testování a prověření již naučených slov je organizováno v podobě zábavných, snadných a srozumitelných her:
1. Čtení a asociování: výběr správného slova k obrázku.
2. Vizualizace: výběr dynamicky pohyblivých obrazů k seznamu slov.
3. Test na pravopis: psaní slov a kontrola pravopisu.
Jednoduchost rozhraní, podpora HD tablet, barevné tematické fotografie, stejně jako kvalitní ozvučení rodilým mluvčím zlepšují sluchový vjem a umožňují zaměření pozornosti na studijní materiál, což je zárukou správného a rychlého osvojování informací.
Kompletní seznam tematických skupin: zelenina, ovoce, divoká zvířata, domácí zvířata, dům, oblečení, barvy, doprava, části těla, nádobí, domácí spotřebiče, jídlo, hračky, škola, příroda, hmyz, číslice, geometrie, hudební nástroje, mořský život, nářadí, sport, koupelna, cestování, infrastruktura, kancelář, různé.
Díky tomu vy nebo vaše dítě můžete v zajímavé formě hry zlepšit slovní zásobu cizích slov, což je základem pro kvalitní ústní řeč a písemný projev. Interaktivní (adaptivní) výuka je snadným a dostupným způsobem studia jazyků.
Pro děti, tato aplikace je nejenom rychlým a snadným způsobem jak se naučit mluvit a psát, ale také zlepšuje znalostí získané ve škole nebo školce. Rodiče mohou použít tuto aplikaci jako předškolní výuku metodou Glenna Domana pro svá miminka.play online
Android iOS iPhone iPad Windows Phone 7 / 8 Blackberry

go back